Vrh B

22. ledna se narodili dva kluci: m: Engie Bodie Eciloten, o.: Berry Sabathore

Blueberry Havlovický čert a Blackberry Havlovický čert